Advies

Hulp bij de realisatie van circulaire plannen

GBN Advies is onderdeel van GBN. We bannen Earth Overshoot Day uit! Dat doen we door bedrijven en (semi) overheden te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van de circulaire bouweconomie. Dit kunnen wij op basis van onze ervaring in projecten. We staan - vaak letterlijk - met onze voeten in de modder.

Advies, regie, uitvoering en productontwikkeling

met de realisatie van duurzaamheidsplannen sluiten we de ketens en werken we aan een circulaire bouweconomie.

GBN Advies begeleidt overheden en bedrijven met de transitie naar de circulaire bouweconomie.
Wij bieden onze klanten:

  1. Overzicht (stand van zaken)
  2. Inzicht (doelbereik) en
  3. Uitzicht (de stappen om de doelen te halen).

“Doen!” Staat bij ons centraal. We zijn pragmatisten die plannen maken en de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering daarvan. GBN voert consultancyopdrachten uit (strategisch advies, project-/ programma management en ketenregie) en kan worden ingezet voor detachering.

De GBN ketenregisseurs ontzorgen!

Onze voorbeeld projecten

  • De ontwikkeling van een toekomstvisie op het thema Duurzaamheid voor een grote bouwonderneming, inclusief de vertaling naar een concreet stappenplan.
  • Bij een gebiedsontwikkeling brengen we de kansen voor circulair bouwen en ontwikkelen in kaart.
  • Onderzoeken naar en uitvoering van de circulaire inzet van grond- en grond gerelateerde materialen in een regionaal cluster van projecten. Dat doen we volgens het door ons ontwikkelde programma: de circulaire grondstoffen corridor.
  • Het opzetten van een systeem om afval en reststromen te voorkomen door interne processen in kaart te brengen en te optimaliseren, of door extern nieuwe bestemmingen te vinden. De inrichting van een digitale marktplaats is een van de elementen hierin.
  • Uitvoeren van diverse circulaire sloopprojecten
  • Voorbereiding en begeleiding van een circulaire sloopproject in opdracht van een gemeente. Hierbij maken we een materialeninventarisatie en werken we met materialenpaspoorten.
  • Ontwikkeling businessmodellen voor diverse circulaire en duurzame ketens: hout, verlichting, kabelgoten en accu-containers.

GBN.
Samen sterk.

Meer weten over advies? Neem dan contact op met Harry Hofman, 06 29 39 89 74 of Martijn in 't Veld 06 21 22 08 12 of via advies@gbn.nl

Contact

Dit doen we ook!

Circulair spoorballast

Circulair beton