Toekomst

Samen slimmer en sterker

Om goed te kunnen blijven inspelen op de veranderende behoeften in de markt, zijn een duurzame en kostenefficiënte benadering van projecten nodig. Deze moet hand in hand gaan met behoud van kwaliteit en eenvoudig zijn toe te passen. Innovatie van kennis en technieken, schaalgrootte en structurele samenwerking spelen daarvoor een cruciale rol.

Binnen GBN zijn uiteenlopende specialismen verenigd, zoals:

  • asbest- en bodemsanering
  • asbest uit gebouwen
  • duurzaam slopen
  • afval management
  • aan- en afvoer van zand, grond, grind, klei en veen
  • ketenmanagement
  • productie van granulaten, spoorballast, bewerkte baggerspecie en cementgebonden producten
  • secundaire bouwstoffen die als alternatief voor zand worden gebruikt.

We participeren in onderzoeksprojecten en als partner en co-creator in diverse projecten. Daarbij werken we schouder aan schouder met opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Met onze sterke positie en geïntegreerde ketenaanpak, actieve innovatie en benadering stemmen we activiteiten optimaal op elkaar af. We gebruiken hiervoor onze strakke regie en open communicatiestrategie.

Zo creëren we steeds weer nieuwe slimme maatwerkoplossingen die een efficiëntere en duurzame realisatie van uw project mogelijk maken.

Onze vaste waarden.

icon_total_careTotal care op maat

icon_total_careGeïntegreerde ketenoplossing

Bekijk alle waarden