GBN in het nieuws

Bekijk hier actueel nieuws

GBN immobilisatie produceert op locatie!

In samenwerking met FL is in de eerste fase van het project Waalwijk 70.000 ton Vandolith geleverd. De tweede fase is opgestart met nog eens een levering van 90.000 ton. Het product wordt op locatie geproduceerd met een mobiele menger. Wanneer grondstromen of... Lees meer

Hout Roto Smeets krijgt tweede volwaardig leven!

Het gebouw Roto Smeets in de Merwede Kanaalzone te Utrecht slopen GBN, Lek Sloopwerken en Lek Mining circulair. Dit betekent dat we stap voor stap oude materialen uit het gebouw terugbrengen in de keten, zodat deze weer opnieuw worden gebruikt. Afgelopen weken kwamen... Lees meer

BBV Weesp

GBN heeft voor opdrachtgever Swietelsky Rail Benelux BV de volledige logistiek verzorgt voor de afvoer van oude- en de aanvoer van nieuwe spoorballast voor het project BBV Weesp. Door de kleine depots ‘just in time’ te beleveren hebben Swietelsky en GBN er met slimme... Lees meer

Tijdelijk handelingskader PFAS

Dinsdag 9 juli hebben wij kennis genomen dat op maandag 8 juli een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is aangenomen aan de Tweede kamer en dat deze per direct in werking is getreden. Wat houdt dit voor u en... Lees meer

Presentatie Ministerie I & M

Eind vorig jaar heeft GBN de gemeente Utrecht geadviseerd over de circulaire sloop en het ter plekke hergebruiken van materialen in de nieuwbouw in het beurskwartier. Bekeken is welke materialen nu aanwezig zijn en wat daar de circulaire kansen van zijn. Tevens is... Lees meer

Samen Sterk met Strukton Milieutechniek

Strukton Milieutechniek is bezig met de uitvoering van een bodemsanering aan de Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer. In Week 23 is GBN gestart met de leverantie van ophooggrond en teelaarde vanaf de TOP Roosendaal, TOP Oosterhout en vanaf een locatie van derden. Een mooi... Lees meer

Klimaatenveloppe

In het kader van de Klimaatnveloppe heeft GBN dit jaar een aantal Pilot Projecten gepland staan. Deze projecten worden samen met diverse partners uit de betonketen uitgevoerd. De cement- en beton industrieën zijn aangesloten evenals aannemers, opdrachtgevers en... Lees meer

GBN adviseert gemeente Utrecht bij circulaire sloop Gebouw T

Op de Merwedekanaal zone in Utrecht wordt gebouw T gesloopt. De ambitie van de gemeente is om dit zo circulair mogelijk te doen. GBN is gevraagd om de gemeente hierbij de adviseren. Het gebouw is een loods waar vanuit een kantoormaterialen producent zijn materialen... Lees meer

Asbestsanering Blok 8 Maastricht

Vorige week is de eerste fase van de asbestsanering aan blok 8 in Maastricht met succes afgerond. Tijdens deze fase zijn de asbesthoudende toepassingen uit twee portieken ( in totaal 16 woningen) verwijderd. Deze week zijn we de voorbereidingen aan het treffen om te... Lees meer

Uitvoering BBV Havenspoorlijn 2019 versneld gestart

Dit jaar zal GBN Ballast Recycling in opdracht van VolkerRail, voor het project ‘BBV Havenspoorlijn 2019’, de af- en aanvoer van grond- en afvalstoffen organiseren. Ook ondersteunt GBN het projectteam met het opzetten van de ballastonderzoeken conform de richtlijnen... Lees meer

Avenue 2 Maastricht

GBN Projectrealisatie sloopt in opdracht van Avenue 2 de laatste flat langs de oude A2 in Maastricht, het zogeheten: ” Blok acht”. Van deze laatste flat verwijderen we slechts 16 woningen, de overige 24 woningen worden gerenoveerd. Eerst wordt asbest... Lees meer

VEEP Italie

Op woensdag 22 mei 2019 is GBN als project partner van het VEEP project aanwezig geweest bij de periodieke meeting om de voortgang van het project te bespreken. De meeting vond plaats bij onze project partner Nuova Tesi System in Castelbelforte Italië. Doel van het... Lees meer

Goedgekeurd!

Afgelopen maand zijn onze jaarlijkse audits weer uitgevoerd door onze keurende instantie en wederom met een goed resultaat! Op het project Rijnlandroute heeft de tussentijdse BRL 9335-2 audit plaats gevonden. De keurende instantie heeft de locatie bezocht en is met... Lees meer

BPL Brunssum

De vulling van de voormalige zandput van Buitenring parkstad Limburg voorloopt zeer voorspoedig. Momenteel zijn wij bezig met het afwerken van de voormalige zandput langs de N276/N300 Buitenring te Brunssum. Het werk wordt de komende week in profiel gelegd waardoor we... Lees meer

Kennisdag Sport en Duurzaamheid

Op 23 mei 2019 heeft GBN Artificial Grass Recycling (GBN AGR) deelgenomen aan de Kennisdag Sport en Duurzaamheid in Den Bosch. Vereniging Sport en Gemeenten heeft met medewerking van de Vereniging Nederlandse Gemeente, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en... Lees meer

Bestemming: Vlissingen

Met het prachtige zomer weer van de afgelopen periode is het een gezellig drukte aan de Zeeuwse kust. Maar nu niet alleen met toeristen en dagjes mensen. Via de Westerschelde varen de schepen van GBN af en aan om grond te vervoeren vanaf Brussel naar Vlissingen. In... Lees meer

Bouw datacenter Middenmeer

In Middenmeer wordt er een nieuw datacenter gebouwd. Bij de realisatie hiervan, onder andere het leggen van kabels, leidingen en het realiseren van serverruimtes komen verschillende grondstromen vrij. In samenwerking met Van Boekel B.V. zorgt GBN voor de regionale... Lees meer

GBN gets connected in Utrecht

Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert de Economic Board Utrecht de bijeenkomst ‘Get Connected materiaal gedreven opdrachtgeverschap’. Deze bijeenkomst is een vervolg op de werksessie ‘Hergebruik van componenten’. Tijdens de bijeenkomst van 7 mei 2019 gaan 3 concrete... Lees meer

Groningen Spoorzone

Strukton Rail werkt in opdracht van ProRail aan het project ‘Spoorzone Groningen’. Dit is een integraal project waarbij 9 disciplines van Strukton nauw samenwerken voor een aantrekkelijk spoorvervoer. Voor de realisatie van de betere bereikbaarheid van Groningen en... Lees meer

Een stage met impact

Sinds kort heeft GBN een stagiair. Tom van Rijswijk gaat zich komende tijd bezighouden met impact. “Ik ben Tom van Rijswijk en ik loop van medio april tot en met medio augustus stage bij GBN. Ik heb net mijn bachelor civiele techniek op de TU Delft behaald met een... Lees meer

In beeld : ondergronds-opstelplaats Anderlecht

Mooie video, gemaakt door Hens B.V, die een blik werpt op de aanleg van een ondergronds metro-opstelplaats in Anderlecht (België) GBN heeft voor dit project circa 350.000 m3 grond klasse AW gecertificeerd conform de BRL 9335-2 en verzorgd de afzet van het... Lees meer

TOP Oosterhout

GBN heeft met de Gemeente Oosterhout een raamovereenkomst voor de duur van 2 jaar afgesloten voor de acceptatie en verwerking van grondstromen welke vrijkomen binnen de gemeente Oosterhout. Deze grondstromen worden ingenomen conform de BRL9335. De BRL 9335 is een... Lees meer

Versterken regionale keringen Lauwersmeer

Het waterschap Noorderzijlvest versterkt de regionale keringen rond het Lauwersmeer. Doel is de keringen rond het Lauwersmeer voor de komende 50 jaar (tot 2070) weer te laten voldoen aan de door de provincie vastgestelde normen voor waterveiligheid. Bij het verhogen... Lees meer

Logistiek is topsport, wij zijn er klaar voor!

Vorige week is ProRail samen met aannemer BAM Infra Rail gestart met de ombouw van station Leiden. De komende tijd worden alle sporen op en rondom het station Leiden vervangen. Totaal worden er 28 wissels gesaneerd, 55 wissels vervangen en wordt het spoor vernieuwd... Lees meer

Materialen afkomstig uit circulaire sloop, nu beschikbaar!!

Tot enkele jaren geleden was Roto Smeets, de drukkerij die ook de telefoonboeken drukte, gevestigd in Utrecht. Nu wordt dit pand gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. GBN en Lek Sloopwerken gaan dit pand circulaire slopen. Dit betekent dat we voor de materialen... Lees meer

Project Innova58

RWS heeft als ambitie om zoveel mogelijk circulaire grondstoffen te gaan gebruiken. Voor het project Innova58 heeft GBN onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarvoor zijn 3 scenario’s onderzocht: Business as usual: de aannemer regisseert en zorgt voor de... Lees meer

HISER succesvol afgerond!

  Op maandag 25 mei hebben we tijdens de afsluitende review meeting de laatste resultaten van het HISER project gepresenteerd aan de Europese Commissie. Hierbij waren de diverse project partners uit de diverse Europese landen aanwezig. Behaalde doelen in het... Lees meer

GBN Immobilisatie on route!

In samenwerking met de Vries en van de Wiel heeft GBN een mooi project gedaan in de kop van Noord-Holland. Met de mobiele immobilisatie-plant is er op locatie 13.000 ton Vandolith onder certificaat geproduceerd. Wanneer grondstromen of industriële reststoffen op... Lees meer

Pitch & Match

Een circulaire economie… daar werk je samen aan! Op 5 maart mocht GBN samen met partner in circulaire sloopprojecten Lek Sloopwerken een pitch houden tijdens het Bouwprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het MRA is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO... Lees meer