GBN staat voor…

…meer willen, meer kunnen, meer doen

Waar in Nederland kunt u nog zó bouwen? Onbebouwde terreinen en schone grond zijn schaars. Sloop en bodemsanering zijn kostbaar. Net als de steeds schaarser wordende grond- en bouwstoffen die nodig zijn voor het werk. Hoe kunt u bouwprojecten dan toch economisch, maatschappelijk en milieuverantwoord realiseren?

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

Meer willen

Juist hier ligt onze uitdaging. GBN wil, kan en doet meer met grond en reststoffen. We helpen bouwprojecten met slimme integrale oplossingen efficiënter en duurzamer te maken. Wij maken de cirkel rond en streven naar volledig hoogwaardig hergebruik van vrijgekomen grond, reststoffen en bouw- en (sloop)afval.

Meer kunnen

Hiervoor gebruiken we onze innovatieve expertise en ervaring. Denk aan duurzaam slopen, asbest- en bodemsanering. Maar ook onze geïntegreerde ketenaanpak, strakke regie, hergebruik van materialen, eigen productie en uitgebreide netwerk van GBN-locaties en partners, zorgen ervoor dat wij meer en meer kunnen.

Meer doen

We zien en gebruiken alle kansen binnen het bouwproces om materiaalstromen te verwaarden en te verwerken in nieuwe producten. We doen onderzoek, geven advies, verzorgen de ketenregie en voeren het werk uit. Deze duurzame en hands-on benadering leveren aanzienlijke efficiency en milieuvoordelen op.

Doe mee

 
Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze? Onze innovatieve maatwerkoplossingen? Of naar de mogelijkheden die hergebruik van uw grond, reststoffen en producten bieden voor de realisatie van uw totale project? We denken graag met u mee.
 
Neem contact op