TOP

Oss

Grondbank Noord-Oost Brabant vof (GNOB) is een samenwerking tussen van Heel Milieu B.V. en GBN. GNOB neemt op de TOP in Oss grond- en/of bouwstoffen in. Op de TOP heeft GNOB een speciale vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer. Tevens is GNOB gecertificeerd volgens de BRL 9335: een beoordelingsrichtlijn voor het certificeren en accepteren van grond. Op basis van deze vergunningen en certificaten kan GNOB grond en bouwstoffen op basis van indicatieve gegevens zoals een verkennend bodemonderzoek en grond zonder vooronderzoek innemen.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer