TOP

Duivendrecht

De toekomstige situatie rondom het NS-station ”Duivendrecht” wordt ingericht met kantoren en/of woningen. Het gebied is eigendom van de Nederlandse Spoorwegen waarbij NS Stations het gebied zal gaan ontwikkelen. GBN heeft in de eerste fase het gebied bouwgeschikt gemaakt. Het gebied is opgehoogd met herbruikbare grondstromen, hiermee is een stabiele ondergrond in een voornamelijk uit een dik veenpakket bestaande omgeving gerealiseerd. Momenteel is op deze locatie Tijdelijke Opslag Plaats (TOP) Duivendrecht gevestigd. Op deze locatie is een geijkte weegbrug aanwezig.

TOP Duivendrecht heeft een opslagruimte van circa zes hectare. De locatie is vergund voor de tijdelijk opslag van grond en bouwstoffen. Wij accepteren grond klasse AW2000, klasse Wonen en/of klasse Industrie (geschikt voor GBT). GBN is erkend en gecertificeerd conform de BRL 9335-1. Onze locatie is bij uitstek geschikt indien het niet mogelijk is de partij te kwalificeren (conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)) op de locatie van herkomst en/of met spoed afzet gevonden moet worden.

Uw voordeel: tijdsbesparing door de directe afzetmogelijkheid alsmede lagere onderzoekskosten (geen keuring op uw project noodzakelijk). TOP Duivendrecht biedt ruimte om verschillende grondkwaliteiten te sorteren, en hergebruik van grond te optimaliseren. Ook leveren wij vanuit deze locatie zand en grond voor de realisatie van uw projecten.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer