Plas van Heenvliet

Zwartewaal

Baggerwerk is niet alleen nodig voor de sanering van vervuilde oevers en waterbodems. Er dient tevens op grote schaal baggerwerk uitgevoerd te worden ten behoeve van:
• onderhoud aan havens, vaarwegen en watergangen;
• de beheersing van hoge rivierafvoeren;
• natuurontwikkeling;
• infrastructurele werken zoals de aanleg van tunnels en de verbreding en verdieping van wateren.
Hierbij komt op grote schaal baggerspecie vrij die zonder probleem kan worden toegepast.

Baggerberging in de Plas van Heenvliet is hiervoor een goede mogelijkheid om het overschot aan bagger op technisch en milieukundig correcte wijze op te vangen.

Aanbieden van grond en baggerspecie

Een ieder kan zijn grond en baggerspecie aan GBN aanbieden voor verwerking daarvan in de Plas van Heenvliet. Afhankelijk van de overlegde kwaliteitsgegevens zal een offerte voor acceptatie worden opgesteld, waarin naast de verwerkingstarieven ook de aanleveringsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bij wederzijds akkoord zullen de benodigde transportdocumenten aan de aanbieder worden verstrekt en het transport worden vrijgegeven.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer