Oostersedijk

Hattem

De voormalige zandgroeve aan de Oostersedijk te Hattem is een plas welke grotendeels een diepte heeft van ca.12 meter. De plas heeft thans geen specifieke gebruiksfunctie. Het voornemen tot de herinrichting van de voormalige zandgroeve, behelst een verondieping van de plas tot een diepte tussen de 0,25 en 0,50 meter. Hiermee ontstaan er meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurwaarden voor meerdere groepen planten en dieren. De verondieping wordt gefaseerd uitgevoerd. Hiermee behouden de dieren de mogelijkheid om te vluchten tijdens het aanbrengen van de grond. De plas behoudt de functie van oppervlaktewater. Hierdoor wordt de functie van overloopgebied als waterberging niet aangetast.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer