Grondstoffen Recycling

Weert

GBN is onlangs met De Bloem-Group Panheel een samenwerking aangegaan onder de naam “Grondstoffen Recycling Weert B.V.”. Deze vennootschap is ideaal gelegen aan de Lozerweg 52 en aan de Zuid-Willemsvaart te Weert.

De exploitatie van de verwerkingslocatie werd (her)ingericht om in essentie steenachtig bouw en sloopafval te verwerken, inclusief het bewerken van (afval)materialen en deze vervolgens weer als grond- en of bouwstoffen hoogwaardig toe te passen. Alsook het verrichten van alle activiteiten die daaraan gerelateerd zijn.

De herinrichting van het terrein bestond uit het aanbrengen van een uitgebreide riolering inclusief vetafscheiders en een vloeistofdichte gepatenteerde asfaltlaag, terwijl ook maatregelen werden getroffen tegen geluidshinder.

Een unieke samenwerking met veel potentieel. Binnenkort meer informatie op de website van Grondstoffen Recycling Weert.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer