Dassenplas

Moerstraten

De Dassenplas is een voormalige zandwinning en heeft een onbedoeld verdrogend effect op de omgeving. Om deze reden wordt de plas aangevuld en heringericht tot een natuurrijk plas- drasgebied. De plas wordt aangevuld en heringericht met grond en baggerspecie. Voor de herinrichting van de put is Grondbank West Brabant opgericht; een samenwerking tussen LCHG Midden Nederland en GBN.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer