Baggerdepot Nieuwe Hemweg

Amsterdam

In de omgeving Amsterdam ontbreekt het over het algemeen aan een structurele verwerkings­mogelijkheid voor vrijkomende baggerspecie. Hiervoor wordt veelal op ad hoc basis een oplossing gevonden. Dit gebeurt vaak in de vorm van kleinschalige depots, al dan niet bedoeld als tijdelijke ontwateringdepots. Het provinciaal streven is er op gericht te komen tot voldoende verwerkingscapaciteit.

GBN heeft het initiatief genomen een baggerspeciedepot op te richten in het westelijk havengebied van Amsterdam. Hier wordt de natte baggerspecie, en zeer natte grond uit bouwkuipen, ontwaterd met de bedoeling de gerijpte baggerspecie en grond nuttig toe te passen (hergebruik) in diverse werken in de regio.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer