Avenue2

Maastricht

Voor een betere bereikbaarheid van Nederland realiseert Avenue2 in opdracht van Projectbureau A2 Maastricht het project de Groene loper door Maastricht. Een 2 kilometer lang tunneltracé midden door Maastricht om de doorstroming te optimaliseren. Bij de realisatie van het project zijn diverse materiaalstromen nodig zoals zand, grond en bouwstoffen. U kunt uw overtollige zand, grond en bouwstoffen aanbieden voor hergebruik in het project. GBN verzorgt voor Avenue2 de acceptatie.

Ligging en route

Het aanvoeren van partijen zand, grond en bouwstoffen wordt afgestemd op de behoefte binnen het werk en de beschikbaarheid van depotruimte. Voorafgaand aan transport wordt de toepassingslocatie en route met u afgestemd. Op uw verzoek kunnen wij het transport voor u verzorgen.

Benodigde materialen voor het project

Aan het project kunt u de volgende materialen aanbieden: grond, zand, niet vormgegeven bouwstoffen en granulaten.

Besluit bodemkwaliteit

Het project, zand, grond en materialen en accepteren tot de kwaliteit Industrie. Wij adviseren u graag of uw materiaal geschikt is voor toepassing in het project. Ook kunnen wij op uw verzoek een kwaliteitsverklaring van uw grond of bouwstof verzorgen.

“Door onze ketenaanpak benutten we alle kansen om materiaalstromen optimaal te verwaarden en kosten binnen uw project te besparen.”

 

Projecten en locaties

Amsterdam

Aan de slag met slappe en natte bovengrond

Lees meer

Roosendaal

Volledig hergebruik van spoor-ballast en grind

Lees meer

Maastricht

Bouw tunnel A2 dwars door Maastricht…

Lees meer

Weert

Op- en overslag; primaire & secundaire bouwstoffen…

Lees meer