TOP Oosterhout

Oosterhout

Tijdelijke opslag van grond en bouwstoffen. Wij accepteren grond klasse AW2000, klasse wonen en/of klasse Industrie (geschikt voor GBT).

Aan de Statendamweg te Oosterhout heeft GBN ‘TOP Oosterhout’ opgericht. In beginsel om een duurzame oplossing te bieden voor grondstromen vrijkomende bij diverse bouwactiviteiten in de regio. Door een (acute) uitwijkplaats te bieden voor de tijdelijke opslag van grond kan stagnatie bij projecten worden voorkomen. De TOP biedt de ruimte om de verschillende grondkwaliteiten te sorteren waardoor het hergebruik van grond kan worden geoptimaliseerd.

Op TOP Oosterhout kan zowel schone als licht verontreinigde grond worden ontvangen. Alle ingenomen partijen grond en bouwstoffen worden gesorteerd naar kwaliteit, opnieuw gekeurd en vervolgens voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring onder het Besluit Bodemkwaliteit.

Als klant kunt u ook van onze faciliteiten profiteren. Naast het aanbieden van verschillende kwaliteiten grond, kan er vanaf TOP Oosterhout ook gecertificeerde grond en bouwstoffen zoals zand, aanvulgrond en teelaarde worden geleverd. Indien acceptatie of levering mogelijk is, wordt er een contract opgesteld waarin de voorwaarden voor acceptatie of levering zijn opgenomen.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met Michael Marijnissen (06 51 59 58 19).

Statendamweg 90
Oosterhout

Route berekenen