Plas van Heenvliet

Zwartewaal

Verontdieping en herinrichting van een voormalige zandwinput

Baggerwerk is niet alleen nodig voor de sanering van vervuilde oevers en waterbodems. Er dient tevens op grote schaal baggerwerk uitgevoerd te worden ten behoeve van:

  • onderhoud aan havens, vaarwegen en watergangen;
  • de beheersing van hoge rivierafvoeren;
  • natuurontwikkeling;
  • infrastructurele werken zoals de aanleg van tunnels en de verbreding en verdieping van wateren.

Hierbij komt op grote schaal baggerspecie vrij die zonder probleem kan worden toegepast.

Baggerberging in de Plas van Heenvliet is hierdoor een goede mogelijkheid om het overschot aan bagger op technisch en milieukundig correcte wijze op te vangen.

Een ieder kan zijn grond en baggerspecie aan GBN aanbieden voor verwerking daarvan in de Plas van Heenvliet.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met Wesley Willemse (06 51 31 43 17).

Kanaaldijk west
Zwartewaal

Route berekenen