Oostersedijk Hattem

Hattem

Verontdieping van een voormalige zandwinput

De voormalige zandgroeve aan de Oostersedijk te Hattem heeft een diepte heeft van circa 12 meter. Met het oog op het herstellen van de natuurwaarde is een herinrichtingsplan opgesteld voor de eindinrichting van de plas en het omliggende gebied. Doel is het creëren van meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurwaarden voor meerdere groepen planten en dieren. Onderdeel hiervan is het verontdiepen en gedeeltelijk dempen van de plas.

 

De demping wordt uitgevoerd met grond en baggerspecie vrijkomend bij projecten in de regio.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met Bas Verheul 06 25 44 82 95 

Oostersedijk
Hattem

Route berekenen