Ballast Recycling Roosendaal

Roosendaal

De perfecte locatie voor de verwerking en productie van rail gerelateerde grond- en afvalstoffen, bereikbaar per vrachtwagen, schip en trein.

In Roosendaal beschikt GBN over een breed vergund terrein waar oude spoorballast door middel van een wasproces wordt gereinigd, gecertificeerd en opgewerkt tot nieuwe grondstoffen.

De geproduceerde grondstoffen worden toegepast in de spoorbouw, betonproductie, asfaltproductie en infrastructuur. De circulaire productiewijze is uniek. Het draagt bij aan het verminderen van onze afvalberg en de uitstoot van CO2. Daarmee sluit het volledig aan bij de missie van GBN om grondstoffen, na einde levensduur, volledig circulair te maken en beschikbaar te stellen voor nieuwe toepassingen.

Naast de verwerking van oude spoorballast en de productie van grondstoffen is de locatie in Roosendaal dé ideale logistieke hub voor de spoor gebonden projecten. Op emplacement Roosendaal zijn speciale IF sporen (bedoeld voor de rail aannemers) waar wagons en spoormaterieel kan worden opgesteld. Op het terrein van GBN zijn twee verladingssporen waar treinen 24/7 kunnen worden gelost of beladen met diverse producten zoals keerwanden, zand, fundatiemateriaal, teelaarde en andere producten welke benodigd zijn voor de realisatie van (spoor)projecten. Naast logistiek per trein is ook aan- en afvoer per vrachtwagen en schip mogelijk. Verder is de locatie gespecialiseerd in het leveren van bigbags. Op verzoek van onze klanten worden deze gevuld met de gewenst grondstoffen en getransporteerd naar de betreffende projectlocatie(s).

Ook is locatie geaccrediteerd voor de tijdelijke opslag en verwerking van vrijkomende grond, de productie van teelaarde en verwerking van beton(puin).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega’s via ballast@gbn.nl of 030 240 72 41.

Bosstraat 16
Roosendaal

Route berekenen