Ceresmeer

Stadskanaal

Sanering van het meer en de aanliggende sloten

GBN heeft in 2013 de voormalige bedrijvenlocatie van Philips overgenomen bij het Ceresmeer te Stadskanaal. De Philips-vestiging in Stadskanaal gebruikte het Ceresmeer in het verleden als stortplaats voor beeldbuizen en oplosmiddelen. Het meer is daardoor vervuild geraakt.

GBN heeft als doel de locatie te saneren en geschikt te maken voor toekomstig gebruik. De afgelopen jaren hebben wij het gebied rondom het meer reeds gesaneerd. Het dempen van het meer maakt eveneens onderdeel uit van het saneren. Hiermee voorkomen we toekomstige contactmogelijkheden met de vervuiling onderin het Ceresmeer.

De demping en de herinrichting van het gebied rondom het meer wordt uitgevoerd met grond en baggerspecie vrijkomend bij projecten in de regio.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met Gerben Bergsma (06 23 23 63 24).

Ceresmeer
Stadskanaal

Route berekenen