Circulaire grondstoffencorridor voor Rijkswaterstaat

Maximale afstemming van stromen binnen grote projecten

Rijkswaterstaat helpen we een circulaire grondstoffencorridor te ontwikkelen. Die verbindt de verschillende materiaalstromen tussen projecten in een regio. Wat op de ene plek vrijkomt, kan ingezet worden op een andere locatie (projectoverstijgend). In groter verband brengen we dus vraag en aanbod in kaart en verbinden die actief met elkaar. Dit levert grote winst op; besparing op nieuwe materialen én grondstoffen, én transportkilometers én CO2.

Binnen een grondstoffencorridor hebben we een aantal tools tot onze beschikking. We kunnen elk afzonderlijk of in combinatie inzetten in elk denkbaar project. Enkele voorbeelden zijn:

  • Materialeninventarisatie: overzicht van alle aanwezige grondstoffen, materialen en producten.
  • Materialenkalender: inzicht in vrijkomende stromen uit projecten die we kunnen koppelen aan een vraag elders.
  • Hub: na het maken van de match wordt het transport georganiseerd. Als er een periode van overbrugging nodig is, organiseren we hubs voor tijdelijk opslag.
  • Ketenregie: binnen een corridor kan veel met IT worden ondersteund. Een ketenregisseur zorgt voor de matchmaking en de randvoorwaarden, en ondersteunt in de financiële en juridisch afstemming.
GBN Advies