Tijdelijk handelingskader PFAS

Tijdelijk handelingskader PFAS

Dinsdag 9 juli hebben wij kennis genomen dat op maandag 8 juli een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is aangenomen aan de Tweede kamer en dat deze per direct in werking is getreden. Wat houdt dit voor u en...
Presentatie Ministerie I & M

Presentatie Ministerie I & M

Eind vorig jaar heeft GBN de gemeente Utrecht geadviseerd over de circulaire sloop en het ter plekke hergebruiken van materialen in de nieuwbouw in het beurskwartier. Bekeken is welke materialen nu aanwezig zijn en wat daar de circulaire kansen van zijn. Tevens is...
Samen Sterk met Strukton Milieutechniek

Samen Sterk met Strukton Milieutechniek

Strukton Milieutechniek is bezig met de uitvoering van een bodemsanering aan de Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer. In Week 23 is GBN gestart met de leverantie van ophooggrond en teelaarde vanaf de TOP Roosendaal, TOP Oosterhout en vanaf een locatie van derden. Een mooi...
Klimaatenveloppe

Klimaatenveloppe

In het kader van de Klimaatnveloppe heeft GBN dit jaar een aantal Pilot Projecten gepland staan. Deze projecten worden samen met diverse partners uit de betonketen uitgevoerd. De cement- en beton industrieën zijn aangesloten evenals aannemers, opdrachtgevers en...
GBN adviseert gemeente Utrecht bij circulaire sloop Gebouw T

GBN adviseert gemeente Utrecht bij circulaire sloop Gebouw T

Op de Merwedekanaal zone in Utrecht wordt gebouw T gesloopt. De ambitie van de gemeente is om dit zo circulair mogelijk te doen. GBN is gevraagd om de gemeente hierbij de adviseren. Het gebouw is een loods waar vanuit een kantoormaterialen producent zijn materialen...