TOP Oosterhout

TOP Oosterhout

GBN heeft met de Gemeente Oosterhout een raamovereenkomst voor de duur van 2 jaar afgesloten voor de acceptatie en verwerking van grondstromen welke vrijkomen binnen de gemeente Oosterhout. Deze grondstromen worden ingenomen conform de BRL9335. De BRL 9335 is een...
Versterken regionale keringen Lauwersmeer

Versterken regionale keringen Lauwersmeer

Het waterschap Noorderzijlvest versterkt de regionale keringen rond het Lauwersmeer. Doel is de keringen rond het Lauwersmeer voor de komende 50 jaar (tot 2070) weer te laten voldoen aan de door de provincie vastgestelde normen voor waterveiligheid. Bij het verhogen...
Logistiek is topsport, wij zijn er klaar voor!

Logistiek is topsport, wij zijn er klaar voor!

Vorige week is ProRail samen met aannemer BAM Infra Rail gestart met de ombouw van station Leiden. De komende tijd worden alle sporen op en rondom het station Leiden vervangen. Totaal worden er 28 wissels gesaneerd, 55 wissels vervangen en wordt het spoor vernieuwd...
Materialen afkomstig uit circulaire sloop, nu beschikbaar!!

Materialen afkomstig uit circulaire sloop, nu beschikbaar!!

Tot enkele jaren geleden was Roto Smeets, de drukkerij die ook de telefoonboeken drukte, gevestigd in Utrecht. Nu wordt dit pand gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. GBN en Lek Sloopwerken gaan dit pand circulaire slopen. Dit betekent dat we voor de materialen...
Project Innova58

Project Innova58

RWS heeft als ambitie om zoveel mogelijk circulaire grondstoffen te gaan gebruiken. Voor het project Innova58 heeft GBN onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarvoor zijn 3 scenario’s onderzocht: Business as usual: de aannemer regisseert en zorgt voor de...