Onze locatie TOP Nieuwe Hemweg is na afzet van de ingenomen materialen weer gereed gemaakt voor inname van nieuwe stromen baggerspecie (klasse vrij toepasbaar, A en B), (natte) grond (klasse AW, WO en IND) en steenachtige materialen.

Onze locatie biedt mogelijkheden deze materiaalstromen te ontwateren, scheiden en/of zeven en te breken.

BRL 9335-4 gecertificeerde teelgrond is ook weer beschikbaar. Het materiaal bestaat uit een ideale mix van minerale delen met organische bestanddelen. Door de wijze van samenstellen is onze teelgrond vrij van bodemvreemde bestanddelen. Onze teelgrond voldoet aan de eisen voor schone grond (kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde) volgens het Besluit bodemkwaliteit en wordt geleverd onder NL-BSB productcertificaat. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project, neem gerust contact met ons op voor nadere informatie.