Grondbank Noord Oost Brabant (GNOB) is vanaf nu GBN TOP Oss. De activiteiten van GNOB zijn per 31 december 2017 volledig ondergebracht onder GBN Groep.

GBN TOP Oss is gevestigd op aan de Lekstraat 16 te Oss. Deze locatie heeft een opslagruimte van circa 10.000 m³ en is vergund voor tijdelijke opslag van grond, bouwstoffen en asbesthoudende grond. Wij accepteren grond klasse AW2000, klasse Wonen en klasse Industrie (geschikt voor GBT). GBN is erkend en gecertificeerd conform de BRL 9335-1.

Onze locatie is bij uitstek geschikt indien het niet mogelijk is de partij te kwalificeren conform het Besluit bodemkwaliteit op de locatie van herkomst.  Ook bieden wij de mogelijkheid om partijen puin houdende grond te zeven en het puin te breken. Vanaf GBN TOP Oss  leveren wij ook zand en grond voor de realisatie van uw projecten.

Wilt u meer informatie over de acceptatie- en leveringsvoorwaarden van deze locatie? Neem dan contact op met de heer Arnout de Wijer op telefoonnummer 06 20 53 26 41 of via info@gbn.nl.