Combinatie Natuurontwikkeling Maasplassen ( CNM) is een combinatie tussen GBN en Ploegam Aannemingsbedrijf. CNM heeft de opdracht gekregen voor het verondiepen van de plas “Het Smalbroek” te Roermond.

Vanaf september 2018 is deze locatie gereed voor inname nadat er een open verbinding met de Maas is gecreëerd. We kunnen op deze herinrichting grond t/m klasse industrie en waterbodem t/m klasse B innemen. Het werk betreft het opvullen van een voormalige zandwinput met als doel het creëren van natuur voor het Limburgs Landschap. Dit wordt gerealiseerd doordat er een ondiepere bodem ontstaat, hiermee wordt de ecologische waarde van het gebied verhoogd.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Danielle Schols op telefoonnummer 06 51 09 33 73