GBN heeft in 2017 haar C02 uitstoot gereduceerd! Hierdoor blijft GBN op trede 5 van de C02 prestatieladder.

De C02 prestatieladder wordt beoordeeld op de volgende punten:

 • Inzicht
  • Het bepalen van de energiestromen van de C02-footprint
 • Reductie
  • Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor C02-reductie
 • Transparantie
  • Structurele communicatie over het C02-beleid
 • Participatie
  • Deelname aan iniatieven in de sector op gebied van C02-reductie

De eisen waaraan GBN voldaan heeft zijn:

 • 2% C02-reductie t.o.v. vorig jaar
 • 90% gebruik van groene elektriciteit
 • 2% C02-reductie t.o.v. vorig jaar gerelateerd energieverbruik leasewagenpark
 • Emissie gegevens registreren per periode
 • Audit emissies gegevens

Circulariteit en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met GBN verbonden mede hierdoor zijn wij trots dat GBN wederom trede 5 van de prestatieladder heeft gehaald!