Verstandig Slopen

Stijgende stortkosten, dreigende grondstof schaarste en het maatschappelijk besef dat we beter voor ons milieu moeten zorgen, benadrukken het belang van hoogwaardig hergebruik bij sloop. De kennis en daadkracht die hiervoor nodig zijn, heeft GBN Groep B.V. (verder: GBN) gebundeld in het concept Verstandig Slopen.

Waarom Verstandig Slopen?

De interesse voor slopen met hoogwaardig hergebruik als doel wint flink terrein. Dat is niet verwonderlijk. Storten wordt alsmaar duurder, terwijl de markt steeds beter raakt ingespeeld op het kostenefficiënt hergebruik van afvalstromen. Bij Verstandig Slopen willen we afvalstromen in eigen hand houden en optimaal hergebruik realiseren. Hierdoor kunt u op nieuwe grondstoffen besparen of verdiensten halen uit de verkoop. Daarnaast boekt u milieutechnische en maatschappelijke winst. Daarom: Verstandig Slopen!

Alle zorg uit handen

Hoogwaardig slopen is echter nog geen vanzelfsprekendheid. Het managen van de vaak grote diversiteit aan afvalstromen en het makelen en schakelen tussen vraag en aanbod – wat voor hergebruik noodzakelijk is – vereist specifieke kennis, netwerken en daadkracht. In dit specialistische proces fungeert GBN als uw partner die u alle zorg rond slopen en hoogwaardig hergebruik uit handen neemt.

Winst aan de bron

Verstandig Slopen begint bij het zorgvuldig scheiden aan de bron. Allereerst inventariseren we alle materialen die in het gebouw of object aanwezig zijn. Op basis hiervan wordt de demontageaanpak bepaald en de hoogwaardige toepassing van stoffen en materialen aangegeven. Tegelijk worden afspraken gemaakt met locaties en afnemers waar stoffen direct of indirect – na de gewenste bewerking – kunnen worden ingezet.

Tweede leven

Een gebouw of object is een tijdelijke opslagplaats van grondstoffen. Vanuit die redenering kan, afhankelijk van de omstandigheden, tot zo’n 85 – 95 % [?] van de sloopmaterialen rendabel worden hergebruikt. Optimaal is het hergebruik van componenten zoals hout of metaal op dezelfde plek, omdat dan ook het aantal transportbewegingen en dus CO2-uitstoot worden gereduceerd. Is direct hergebruik geen optie, dan kunnen de materialen bewerkt worden tot nieuwe grondstoffen. Beton krijgt vaak een tweede leven als granulaat.

Vertrouwd merk

GBN staat bekend om zijn slimme, creatieve en innovatieve oplossingen als basis voor strakke planningen en kostenbewust handelen. We doen dat enerzijds door slim gebruik te maken van diverse interne en externe afnemers. Anderzijds door het hele proces van onderzoek en advies in eigen beheer uit te voeren. Dit voorkomt informatieverlies tussen onderzoeksbureau, bestekschrijvers en projectmanagers en maakt het sloopproces overzichtelijk, compleet en praktijkgericht. Doen zich tijdens de uitvoering extra kansen voor, dan kunnen we die snel oppakken.

In antwoord op uw vragen

Wilt u weten wat Verstandig Slopen u exact oplevert? Of wat onze projectmatige aanpak inhoudt, waardoor u werkelijk wordt ontzorgt? Er is maar een manier om daar achter te komen: even bellen of mailen naar GBN. Voor voorbeelden van Verstandig Slopen-projecten kijkt u op de website van GBN. U bent van harte welkom!

Kenmerken Verstandig Slopen:

  1. Integrale benadering van duurzaamheid, kosten en omgeving
  2. Volledige ontzorging door deskundig projectmanagement
  3. Best for project
  4. Uitvoering volgens wettelijke richtlijnen en eisen
  5. Helderheid in kosten en baten
  6. Reststromen transparant en traceerbaar
  7. Zoveel mogelijk terug in project
  8. Gebaseerd op 15 jaar ervaring met afval- en reststromen